In maart 2014 werd duidelijk dat West-Afrika te kampen had met één van de grootste ebolavirus uitbraken tot dan toe. Dit leidde ook in Nederland tot het herevalueren van ziekenhuis- en diag-nostische protocollen. Toen in augustus 2014 de WHO opriep tot een internationale respons, heeft ook Nederland haar steentje bij gedragen door hulpgoederen naar de getro”en gebieden te stu-ren. In dit artikel beschrijven we kort de ebola-epidemie, de Nederlands diagnostische protocollen en de Nederlandse inzet van mobiele laboratoria in West-Afrika. Voor het volledige artikel klikt u hier