Dutch Mobile Ebola Laboratory

Ebola is een zeldzame maar ernstige infectie veroorzaakt door het ebolavirus. Sinds maart 2014 is er een grote ebola virus uitbraak voornamelijk in Guinea , Liberia en Sierra Leone (West-Afrika). Dit is de grootste ebola virus uitbraak ooit, en daarom werd in augustus 2014 door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) een “internationale noodsituatie voor de volksgezondheid” verklaard.

De Nederlandse regering heeft besloten hulpgoederen naar het getroffen gebied te sturen, waaronder drie mobiele laboratoria. In deze laboratoria kan onder de juiste veiligheidsomstandigheden bloed onderzocht worden op aanwezigheid van het ebola virus en de malaria parasiet (beide verwekker van koorts).

De inzet van laboratoria is van groot belang voor het tijdig vaststellen van een ebola virus infectie, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden voor de omgeving (volksgezondheid, voorkomen van nieuwe infecties) en de patiënt. Dit is een bewezen methode om een uitbraak onder controle te krijgen.