Ons plekje

Vandaag zijn we naar PCMH/ODCH gegaan om kennis te maken met de ziekenhuisleiding en om samen met hen en PIH een goede plek op het ziekenhuisterrein uit te zoeken voor het plaatsen van de labcontainer.  Eerst even wachten in het kantoortje in de green zone van het holdingscentre waar we de wisseling van de wacht meemaken tussen de nachtploeg en de dagploeg. Er wordt besproken hoe het met de diverse patiënten gaat, welke medicatie nodig is en, heel belangrijk, welke ebola testuitslagen nog verwacht worden, want zodra blijkt dat men negatief is voor Ebola mag men naar het “echte” ziekenhuis waar betere zorg gegeven kan worden.

Er komt iemand binnenlopen met uitslagen van 5 patiënten: gelukkig allemaal negatief voor Ebola maar wel hebben 4 van de 5 patiënten  malaria. Omdat malaria volop voorkomt wordt uit voorzorg altijd meteen met malariamedicatie gestart als men opgenomen wordt, omdat malaria zo snel mogelijk behandeld moet worden.  Dan komt er een belletje dat de directie tijd voor ons heeft en we ontmoetten hen samen met het medisch hoofd van het PIH holding centre bij de ingang van het ziekenhuisterrein.

op bezoek bij holdingcentre

Een plek voor het laboratorium wordt snel gevonden. Aan de achterkant van het PCMH-gebouw op een betonnen plein tussen het washok en een werkplaats. Het fijne aan deze plek is dat het aan de achterkant van het ziekenhuis staat en niet aan de voorkant waar het erg druk is  en erg lawaaiig door  het verkeer.  Ook willen we graag zo min mogelijk “pottenkijkers”. Rond het pleintje loopt een afwateringsgoot wat ideaal is om ons, niet-infectieuze,  afval water  in af te voeren.  Een ingenieur van PIH zal nog komen kijken of de betonlaag eerst nog verstevigd zal moeten worden. Als dat in orde is kan het lab uit Port Loko komen en op haar plek gezet worden. Voor het lab zal een omheining getimmerd worden waarbinnen we onze werkkleding aan kunnen trekken en de aanname van de monsters kunnen doen.

Het veilig in ontvangst nemen van de monsters die getest moeten worden is het een belangrijk issue in ons werk daar omdat je er zeker van moet zijn dat de monsters goed ingepakt zijn volgens het bloedbuis-in- bag-in-bag principe waarbij alle verpakkingen goed van de buitenkant afgenomen moeten worden met chloor. Daarom dragen we zogenaamde PPE (personal protection equipment) zoals mondkapje, haarnetje,  bril, voorschort en dubbelpaar handschoenen bij de aanname van de monsters. Om de op het ziekenhuisterrein aanwezige mensen niet onnodig de stuipen op het lijf te jagen gebeurt het in ontvangst nemen van de monsters in PPE uit zicht in het nog te timmeren hokje.  Aan de voorkant van het ziekenhuis staat een schuurtje dat reeds gebouwd is door PIH en waarvan een gedeelte voor ons bestemd is voor opslag van materialen.

ebola warning freetown

Al lopende over het terrein verteld onze contactpersoon van PIH die gestationeerd is bij PCMH dat de situatie rond PCMH/OCDH zeer slecht is. “Als we er $10.000.000,00 in stoppen zijn we denk ik nog pas in staat om slechts 25% van het allernoodzakelijste aan te pakken”.  Ëén van de urgente zaken op dit moment is een verbrandingsoven voor materialen uit de holdingunit en de kliniek.  De afvalverwerking is echt zeer zorgwekkend. We staan van achter een hek te kijken naar een veldje waar we full PPE gewoon op een berg afval zien liggen naast losse infusen, handschoenen, spuiten en “gewoon” rommel.

Een afgebroken faceschield ligt iets verder op en we zien vogels en hagedissen vrijelijk in de afvalhoop rondscharrelen  om vervolgens de muur te beslechten die de afvalhoop scheidt van de daarachter liggende sloppenwijk. Bizar. PIH had al een soort verbrandingsput gegraven maar bij navraag bij de mannen die achter het hek tussen het afval rond scharrelen  (op slippers !)  blijkt deze niet gebruikt te worden omdat het teveel rook geeft.  Het hek wordt geopend en we worden uitgenodigd om eea iets nader te bekijken. Dit weigeren we beleefd doch resoluut.  Op de terugweg over het terrein zien we dat de beruchte ward six (zie eerdere blog) inmiddels weer volop in gebruik is. Dit ontlokt aan de PIH arts de opmerking dat we maar moeten hopen dat ze de ruimte heel goed ontsmet hebben…