Oproep voor laboratorium personeel bij de bestrijding van Ebola in West Afrika

Zonder beschikbaar vaccin kan Ebola slechts bestreden worden door middel van isolatie, infectiepreventie en zorg voor slachtoffers. Daarbij wordt getracht verspreiding zodanig te beperken dat de epidemie uitdooft. Door de enorme omvang van de huidige epidemie schiet de capaciteit aan hulpverlening ernstig tekort, iets dat de westerse wereld direct aangaat vanuit humanitaire overwegingen maar ook omdat Ebola zich dan kan blijven verspreiden, uiteindelijk ook buiten Afrika. Diverse Europese landen, waaronder Nederland, biedt West Afrika hulp. Dit wordt gecoördineerd door de WHO. Ebola behandelcentra en diagnostische units zijn opgezet en bemand vanuit het land van herkomst.

40ft_buiten+logo mobile lab 1mobile lab 2

De Nederlandse lab units (drie stuks) dienen bemand te worden, liefst door ervaren analisten en moleculair biologen en/of arts-microbiologen, die vertrouwd zijn met moleculair werk en het werken in een BSL-3 lab of met een klasse 3 veiligheidskabinet.

Per diagnostische unit wordt gedacht aan teams van 3-4 personen onder supervisie van een senior teamleider. Het werk is zwaar en zal niet langer dan ca. 4 weken op verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden. Inclusief een week training in Nederland zal de totale periode ongeveer 6 weken bedragen. Daarna wordt het team afgelost.

Voorlopig wordt 6 maanden vooruit gepland. Uitgaande van éénmalige uitzending betreft het dan 6 x 3 teams. Eventueel kunnen mensen ook herhaaldelijk uitgezonden worden.

Aanmelden is niet meer mogelijk.